Co zmienia się w księgowości w 2024 roku?

Nowy Rok to zawsze nowe możliwości. Jednocześnie dla wielu zawodów to spore wyzwaniem. Jedną z branż, która w okresie tym musi się szczególnie skupić, jest księgowość. Co roku zmieniają się różnego rodzaju przepisy, jak i obowiązki przedsiębiorców. Każda dobra księgowa musi być świadoma zmian i umiejętnie przejść przez nie ze swoimi klientami. Co takiego zmienia się w 2024 roku? Przejdźmy do konkretów.

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę od 1 stycznia bieżącego roku wynosi 4242 złote. Druga zmiana czeka 1 lipca 2024 roku. Wówczas wynagrodzenie wzrośnie do 4300 złotych.

Stawka minimalna na godzinę wynosi obecnie 27,70 złotych. Z kolei od 1 lipca 2024 będzie już wynosiła 28,10 złotych.

Minimalny podatek CIT

Sporo w przepisach księgowych i podatkowych zmienił „Polski Ład”. Na mocy tego dokumentu podatnicy podatku dochodowego od prawnych osób od 1 stycznia 2022 roku objęci zostali podatkiem dochodowym minimalnym. Jednak następnie została wprowadzona nowelizacja przepisów. Do dnia 31 grudnia 2023 roku nastąpiło zwolnienie z tego podatku. Zatem minimalny podatek wchodzi w życie wraz z dniem 1 stycznia bieżącego roku.

Przypomnijmy, że podatek minimalny to wysokość 10 procent ustalonej podstawy opodatkowania. Kogo on dotyczy? Dotyczy podatników, którzy poniosą stratę ze źródła swoich przychodów innych niż z kapitałowych zysków. Dotyczy także podatników, którzy osiągną udział dochodów ze źródeł przychodów innych od zysków kapitałowych w innych przychodach, niż te, które zostały uzyskane z kapitałowych zysków, w wysokości nie większej niż dwa procent.

Podatkowa zmiana dotyczy 2024 roku. Jednak spółki, które zostały objęte tym podatkiem, są zobowiązane do jego uiszczenia pierwszy raz w terminie maksymalnie do 31 marca 2025 roku. Podatek ten na celu ma uszczelnienie podatkowego systemu. Podmioty, które dotychczas osiągały stratę, czy też niskie dochody odprowadzały podatek tylko w niewielkim wymiarze.

Wzrost wysokości składek społecznych

Każda odpowiednio przygotowana księgowa musi wiedzieć, że zmieniają się także wysokości składek społecznych. Wysokość składki społecznej miesięcznej zależy od tego, jakiej podstawy składki opłacasz.

Wszystko oparte jest na trzech głównych fundamentach. Po pierwsze, jeśli przedsiębiorca korzysta z ulgi na start, to w ramach działalności gospodarczej jedynie opłacasz zdrowotną składkę. Z kolei, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i możesz skorzystać z prawa do ZUS-u preferencyjnego, to opłacasz wówczas składkę zdrowotną w wysokości, która jest zależna bezpośrednio od wybranej formy opodatkowania, jak i składki społeczne od podstawy obniżonej, która to stanowi 30 procent wynagrodzenia minimalnego.

Z kolei, jeśli prowadzisz działalność i niestety nie przysługują Ci ulgi w zakresie ZUS, to opłacasz składkę zdrowotną zależną od wybranej formy opodatkowania, a także społeczne składki od podstawy 60 procent miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Krajowy system e-Faktur

Ostatnia zmiana, o której wręcz trzeba powiedzieć i nie można w żadnym wypadku pominąć to krajowy system e-faktur. System ten to prawdziwa rewolucja. System ten musi być wprowadzony do codziennej pracy. Dzięki niemu możesz wysyłać i otrzymywać faktury.

Kiedy krajowy system e-Faktur wejdzie w życie? System ten wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku. Należy zwrócić uwagę, że podatnicy, którzy są zwolnieni z VAT z uwagi na obrót, czy też przedmiot działalności do dnia 31 grudnia 2024 roku będą mogli wystawić jeszcze elektroniczne oraz papierowe faktury. Obowiązek wystawiania ustrukturyzowanych faktur dopiero powstanie od 1 stycznia przyszłego roku.

Warto także zaznaczyć, że podatnicy, którzy są zwolnieni z VAT, nie będą w żadnym wypadku zwolnieni z obowiązku pobierania kosztowych faktur z krajowego systemu e-Faktur. Będą jak najbardziej zobowiązani do pobierania zakupowych faktur przy pomocy systemu już od lipca 2024 roku.

Podsumowanie

Jak widać na powyższym, sporo zmian zostało wprowadzonych. O zmianach nie tylko powinna wiedzieć doświadczona księgowa i biura rachunkowe, ale także przedsiębiorcy. W końcu chodzi tutaj o Wasze pieniądze i możliwości rozwoju, prawda?