Co możesz zrobić, aby zapłacić mniejszy podatek?

Już wielkimi krokami zbliża się termin składania deklaracji podatkowych. Czy jest sposób, aby móc obniżyć podatek i tym samym uzyskać większy zwrot podatku? Jedną z możliwości są wszelkiego rodzaju zwolnienia podatkowe oraz ulgi. Przejdźmy do szczegółów.

Uniknij uiszczenia podatków na rzecz fiskusa

Dla wszystkich podatników, którzy osiągają małe dochody mamy naprawdę dobrą wiadomość. Bowiem mogą oni uniknąć płacenia podatku PIT. Warunkiem jest nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku. W bieżących roku jest to 30 000 złotych. Gdy kwotę tą się przekroczy, to trzeba zapłacić podatek od kwoty powyżej limitu. Zatem nawet jeśli przekroczysz tak zwaną kwotę wolną od podatku, to w dalszym ciągu mamy do czynienia z obniżeniem podatku.

Kwota wolna od podatku przysługuje podatnikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie i umowy o pracę, a także przedsiębiorcom, którzy płacą podatek PIT według podatkowej skali na ogólnych zasadach.

Bardzo ważną informację jest to, że kwota wolna od podatku nie jest dostępna w przypadku prowadzenia własnej działalności dla podatnika, który rozlicza PIT na podstawie liniowego podatku, ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów lub też karty podatkowej.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Pracownik, który ponosi koszty dojazdu do pracy, może skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu zmniejsza się kwotę podatku dochodowego przy składaniu deklaracji podatkowej.

Zwiększone koszty uzyskania przychodów w ramach umowy o dzieło i umowy zleceń wynoszą 20% przychodu zmniejszonego o potrącone przez płatnika składki na zdrowotne ubezpieczenie w konkretnym miesiącu. Jeśli faktycznie koszty poniesione przez podatnika są większe niż te, które zostały wskazane w PIT11, to wpisać można wysokość kosztów, które zostały faktycznie poniesione.

Rozlicz się wspólnie z małżonkiem

Pamiętaj, że aby obniżyć podatek dochodowy współmałżonkowie mogą się zdecydować na wspólne rozliczenie. Ta metoda sprawia, że sam podatek dochodowy wyliczany jest na podstawie sumy dochodów małżonków, która jest następnie dzielona na dwa. To powoduje równomierne opodatkowanie podatników i tym samym pozwala na uniknięcie wejścia na wyższą podatkową skalę. Jest to naprawdę dobre rozwiązanie, gdy jeden małżonek zarabia powyżej 120 000 złotych i nie zmierza trafić do drugiej skali podatkowej, a drugi małżonek ma znacznie mniejsze dochody. Małżonkowie poprzez skorzystanie ze wspólnego rozliczenia mogą liczyć na naprawdę duże oszczędności.

Ulga dla twórców

Z kosztów autorskich uzyskania przychodów także mogą skorzystać podatnicy, którzy otrzymują wynagrodzenia bezpośrednio pochodzące z tytułu korzystania, czy też rozporządzania prawami pokrewnymi lub autorskimi. Podatnicy, którzy są twórcami, którzy to uzyskują przychody z przeniesienia praw autorskich, mogą swobodnie odliczyć 50% kosztów od podatku dochodowego. Bardzo ważną informacją jest to, że ustawa ta posiada zamknięty katalog. Mowa o przychodach z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, licencyjnej opłaty, korzystania przez twórców z autorskich praw, czy też z działalności artystycznej.

Skonsultuj się z fachowcem

Ulg, obniżek i różnego rodzaju legalnych sposobów na obniżenie podatku jest naprawdę sporo. Ludzie, którzy na co dzień nie interesują się księgowością i nie są na bieżąco ze zmianami przepisów, mogą mieć niemały problem z nadążeniem nad tym wszystkim. Oczywiście w telewizji, w radio, czy też w sieci można natknąć się na wiele audycji, które poświęcone są temu tematowi (szczególnie w okresie rozliczeń rocznych), ale bardzo często są to informacje przekazane dosyć ogólnie. Czasem słysząc o danej uldze, nawet nie pomyślisz przez moment, że możesz z niej skorzystać, a okazuje się, że jest właśnie jednym ze sposobów na obniżenie podatku.

Zachęcam do konsultacji. Dzięki temu można naprawdę sporo zyskać. Wielu klientów nawet sobie  z tego nie zdawało sprawy. Na koniec warto jeszcze raz wspomnieć, że na rozliczenie masz czas do końca kwietnia. Zostało sporo czasu – zaplanuj swoje działania.