Założenie firmy przez obcokrajowca w Polsce. Jakie są wymogi?

Prowadzenie firmy jest szansą na własny rozwój oraz zarobienie większych sum niżeli na etacie. Czy będąc obcokrajowcem, można prowadzić firmę w Polsce? Jak to wygląda od kwestii prawnej? Z jakimi barierami można się spotkać? Spróbujmy odpowiedzieć na te wszystkie pytania.

Czy każdy cudzoziemiec może zostać przedsiębiorcą w Polsce?

W Polsce przedsiębiorcą może zostać każdy z cudzoziemców, którzy należą do grupy: członków EFTA, obywateli Unii Europejskiej, członków EOG, a także do obywateli innych państw niż wyżej wymienione, ale po spełnieniu jasno określonych wymagań.

Art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 konkretnie tłumaczy warunki, które muszą zostać spełnione przez obcokrajowca, aby ten mógł prowadzić biznes na terenie Polski.

Obcokrajowiec spoza krajów powyżej wymienionych może zarejestrować działalność gospodarczą w naszym kraju w KRS lub CEIDG. Muszą dodatkowo uzyskać właściwe dokumenty, które pozwalają na w pełni legalny pobyt w Polsce.

O jakich dokumentach mowa? Chodzi o zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na czasowy pobyt w związku z okolicznością studiów w trybie stacjonarnym lub w celu połączenia się z rodziną.

W jaki sposób oraz gdzie obcokrajowiec może zarejestrować firmę w Polsce?

Obcokrajowiec może swobodnie założyć firmę poprzez dokonanie wpisu do KRS lub do CEIDG. Aby dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, trzeba wypełnić CEIDG-1. Sam proces rejestracji i zasady postępowania są identyczne jak w przypadku polskiego obywatela. Trzeba po prostu posiadać zezwolenie na pobyt stały lub czasowy. We wniosku o wpis do CEIDG należy zamieścić oświadczenie, czy jest się cudzoziemcem. Jeśli tak, to trzeba koniecznie dołączyć oświadczenie, czy jest się właścicielem lub też użytkownikiem wieczystym nieruchomości, która położona jest na terenie Polski.

Podsumowanie

Biznes w Polsce nie musi być prowadzony tylko i wyłącznie przez obywatela polskiego. Samo prawo do zarejestrowania działalności mają także cudzoziemcy.