Prezenty i upominki dla kontrahentów i klientów a podatek

Prezenty i upominki dla kontrahentów
i klientów a podatek

Wkroczyliśmy już w grudzień. W miesiącu tym przedsiębiorcy spotykają się ze swoimi kontrahentami i klientami na świąteczne spotkania, na których wręczają często upominki oraz prezenty. Właśnie na tych podarunkach chcemy się skupić. Jak można je rozliczyć? Jak wygląda kwestia podatku? Spróbujmy odpowiedzieć na te wszystkie pytania.

Rozliczanie upominków dla kontrahentów i klientów

Wręczanie tego typu upominków jest bardzo dobrym sposobem na zbudowanie długofalowych i pozytywnych relacji z klientami. Zwykle wystarczające są drobne prezenty świąteczne, aby ocieplić relacje z klientami i jednocześnie zwiększyć szanse na kolejne kontrakty.

Bardzo ważny jest także aspekt podatkowy. Kluczowe jest odpowiednie rozliczenie wydatków na upominki świąteczne dla kontrahentów i klientów. Znajomość wszelkich przepisów związanych z podatkami VAT powinien znać każdy z przedsiębiorców.

Podatek VAT jest obciążeniem o charakterze publicznym i prawnym. Podatek regulowany jest przez dostawców usług oraz towarów. Można to wszystko rozumieć jako sprzedaż za wynagrodzeniem. Obowiązek podatkowy dotyczy spółek oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność jednoosobową.

Bardzo ważne jest to, że aby podatnikowi przysługiwało częściowe, czy też całkowite prawo do odliczenia kwoty podatku naliczone z tytułu zakupu lub wytworzenia danego towaru. Ten warunek jest konieczny, aby dostawa nieodpłatna prezentów została uznana za przedmiot opodatkowania podatkiem od usług i towarów.

Upominki firmowe a PIT

Prezenty, które przedsiębiorcy wręczają swoim kontrahentom, powinny zostać rozliczone przez kontrahentów. Stawka podatku stanowi 19%. Pamiętajmy o tym, że darczyńca nie ma obowiązku odprowadzenia wartości podatku w zakresie własnym do Urzędu Skarbowego. Jeśli obdarowanym jest osoba, która nie prowadzi biznesowej działalności, to stosuje się kwotę zwolnienia z PIT dla upominków, których wartość nie przekracza 200 złotych brutto.

Czy podatek od upominków i prezentów należy rozliczać?

W przypadku upominków i prezentów niezwykle ważna jest kwestia podatku VAT. Podatnik, który prowadzi działalność, nie może odliczyć VAT naliczonego z tytułu wydatków właśnie na nabycie przedmiotów, które zostaną przeznaczone na upominki. Takie wydatki nie są związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Warto zapoznać się z zapisami ustawy z dnia 21 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w której znajdują się wszelkie informacje dotyczące tego, czy dostarczenie upominku klientowi powinno być objęte odprowadzeniem podatku VAT.

Do jakiej wartości można wręczyć upominek, aby nie płacić podatku?

Jak najbardziej jest możliwe zwolnienie z podatku od towarów. Aby mogło do tego dojść, to konieczne jest to, aby wartość prezentów nie przekraczała tak zwanego limitu, który został przewidziany w przepisach o podatkach VAT. Gdy przekazałeś upominki w związku z prowadzoną działalnością biznesową, to zwolnienie z VAT jest uzależnione od ich wartości. Jak kształtują się progi?

Cena nabycia, czy też wytworzenia pojedynczego prezentu nie może przekroczyć w momencie jego przekazywania równowartości dwudziestu złotych. Takich prezentów nie trzeba ujmować w ewidencji. Jednak gdy wartość prezentu przekracza ten próg, to w niektórych sytuacjach można w dalszym ciągu uniknąć obowiązku podatkowego. Upominek powinien zostać ujęty w ewidencji.

Druga możliwość to łączna wartość prezentów wynosząca sto złotych netto w pełnym roku podatkowym, gdy przedsiębiorca prowadzi ewidencję. Taka dokumentacja umożliwia identyfikację beneficjentów. Dokumenty muszą być właściwie przechowywane. Pamiętaj jednocześnie o wszelkich przepisach. W tym o przepisach RODO.

Podsumowanie

Musisz wiedzieć, że poprawność ewidencji w zakresie upominków i prezentów firmowych jest weryfikowana przy kontrolach organów podatkowych. Nie jest to jedyny aspekt, na który powinieneś zwracać uwagę. Bardzo ważne są także kwestie wyboru podatku, a także skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego/podmiotowego VAT, czy też ewidencja świadczeń integracyjnych.